RD4

Rekendiagnostiek op 4 handelingsniveaus

RD4 is bedoeld voor het analyseren van de rekenontwikkeling en rekenproblemen van kinderen in de basisschoolleeftijd. Het programma maakt de rekenontwikkeling van de leerling visueel inzichtelijk. De kleuren in het profiel geven aan wat de leerling al beheerst en op welk handelingsniveau. Dat biedt aanknopingspunten voor het zorgvuldig afstemmen van het rekenonderwijs op de ontwikkeling van individuele leerlingen.